Neustále se rozrůstající sbírku rukopisné korespondence Hudebního oddělení NK ČR (sbírka v současné době obsahuje přibližně 1000 dokumentů psaných v češtině, němčině, francouzštině, italštině, polštině, angličtině, chorvatštině, maďarštině a ruštině) učinil nedílnou součástí fondu již Ladislav Vycpálek (1882–1969), a to takřka ihned po jeho založení, jak se dozvídáme z Vycpálkovy interní „Zprávy o činnosti hudebního oddělení v Universitní knihovně za rok 1923“, prvního dochovaného písemného dokladu evidujícího aktivity nově zřízené samostatné administrativní jednotky ve struktuře tehdejší Veřejné a universitní knihovny v Praze.


Zpráva o činnosti hudebního oddělení v Universitní knihovně za rok 1923

https://new.manuscriptorium.com/wp-content/uploads/2023/12/Obr.-7a.jpg

https://new.manuscriptorium.com/wp-content/uploads/2023/12/Obr.-7b.jpg

https://new.manuscriptorium.com/wp-content/uploads/2023/12/Obr.-7c.jpg

https://new.manuscriptorium.com/wp-content/uploads/2023/12/Obr.-7c-VYREZ.jpg

Vycpálkova „Zpráva o činnosti hudebního oddělení v Universitní knihovně za rok 1923“. V jejím posledním (šestém) bodu čteme následující: „Hudební dopisy a lístky do památníku zastoupeny tohoto roku 23 čísly (mimo ně získáno cenné album autografů z majetku Rich. Batky). Z tohoto oddělení [oddělením míněna signaturová řada, na kterou Vycpálek tyto dokumenty staví: „59 L: listy (dopisy)“, jak stojí na vnitřní straně předních desek přírůstkové knihy] uvádím: 4 dopisy B. Smetany, dopis Fr. Smetany (velmi vzácná památka po otci B. Smetany), 2 dopisy pí. Barb. Smetanové, dopis Žofie Schwarzové (dcery B. Smetany), dopis Constanzy Mozartové, dopis Meyerberův, Škroupův, Kittlův, K. Loeweho atd. Lístky do památníku Wagnerův a Brahmsův.“ Dokument je datován ke dni 9. ledna 1924.

Dokumentů psaných ve francouzštině sbírka obsahuje dvacet čtyři: dvacet dopisů, tři pohlednice a jednu dopisní kartu. Jsou psány francouzskými hudebníky (skladateli a výkonnými umělci), případně hudebníky a osobnostmi úzce spjatými s hudebním životem Francie devatenáctého a první třetiny dvacátého století. Abecední výčet pisatelů je následující: Hector Berlioz, Ludovic Breitner, Claude Debussy, Jan Ladislav Dussek [Dusík], Emma Fursch-Madier, Charles Gounod, Vincent d’Indy, Jean-Louis Lassalle, Eugenie Mauduit, Daniel Muller, Ferdinand Roybet, Camille Saint-Saëns, Blanche Selva, Gaspare Spontini, Václav Štěpán a Henry Vieuxtemps. Mezi jejich adresáty najdeme tři Čechy, z nichž dva představují významné osobnosti českého hudebního života: Adolf Čech a Ladislav Vycpálek (tím třetím je výtvarník Rudolf Vácha).

Adresátem Adolf Čech (1841–1903)

Adresátem Adolf Čech (1841–1903)

Adresátem Ladislav Vycpálek

Adresátem Ladislav Vycpálek