Virtuální výstava, na kterou si vás dovolujeme pozvat, je pohledem do badatelských výsledků deseti autorů, kteří se v Národní knihovně České republiky v rámci prací pro projekt Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace, oblast 2: Hudební věda (DKRVO), zabývali dokumentací hudebních pramenů z různých provenienčních celků, dobově spadajících od konce 18. do počátku 20. století. Zvolená forma prezentace umožňuje prostřednictvím digitalizovaných dokumentů a dalších odkazů poznání detailů zpracovaných sbírek. Podařilo se připojit i zvukovou podobu skladeb, znamenající jejich oživení. Výstavu doplňuje kritický katalog vydaný pod stejným názvem ve formě e-knihy. Přináší obsáhlé odborné studie o zpracovaných sbírkách.

Hudební rukopisy 18. a počátku 19. století očima katalogizátora

Hudební rukopisy 18. a počátku 19. století očima katalogizátora

Hudební sbírka kantorského rodu Strachotů z Panenského Týnce a Vrbna nad Lesy

Hudební sbírka kantorského rodu Strachotů z Panenského Týnce a Vrbna nad Lesy

Kantorská sbírka hudebnin rodu Hübnerů z Dlouhého Mostu

Kantorská sbírka hudebnin rodu Hübnerů z Dlouhého Mostu

Rukopisy Vítězslava Nováka ve sbírce Hudebního oddělení NK ČR

Rukopisy Vítězslava Nováka ve sbírce Hudebního oddělení NK ČR

Z francouzské rukopisné korespondence

Z francouzské rukopisné korespondence

Hudebniny hraběnky Elisy Šlikové ve sbírkách Knihovny a archivu Pražské konzervatoře

Hudebniny hraběnky Elisy Šlikové ve sbírkách Knihovny a archivu Pražské konzervatoře

Schwarzenberská hudební sbírka v Českém Krumlově

Schwarzenberská hudební sbírka v Českém Krumlově

Komponující radní lázeňského města Teplice

Komponující radní lázeňského města Teplice

Znovuobjevený „piaristický“ skladatel z Litomyšle

Znovuobjevený „piaristický“ skladatel z Litomyšle

Historie visící na vlásku

Historie visící na vlásku